Nazwisko Imię I.

Kierownik projektu:

Telefon: +001 123456789

E-mail: nazwisko.imię@firma.pl