Taniec w Katowicach i na Śląsku!!!

ul. Krzyżowa 1
Katowice
tel. 731 300 003, 510 270 663
taniec@ktcarmen.com

Regulaminy do wglądu:

Regulamin obowiązujący w placówkach oświatowych, w których zajęcia prowadzone są przez CADDE DANCE. kliknij...


Data ostatniej aktualizacji: 17.03.2014 r.

REGULAMINY

W niniejszym dziale przedstawiamy Państwu zasady współpracy pomiędzy nami.


Prosimy o zapoznanie się z poniższymi regulaminami. Przypominamy, że uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez CADDE DANCE jest jednoznaczne z akcptacją publikowanych regulaminów.

Kursanci/rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletnich uczestników zajęć mają obowiązek zapoznania się z regulaminami zamieszczonymi na stronie www.tanieckatowice.com.