Nowy regulamin

2014-03-17 00:32

Właśnie opublikowaliśmy nowy/zaktualizowany regulamin zajęć dodatkowych prowadzonych w placówkach oświatowych przez CADDE DANCE i Klub Tańca Carmen. Zachęcamy wszystkich Rodziców/Prawnych Opiekunów do zapoznania się ze zmianami.

Zajrzyj: www.tanieckatowice.com/regulaminy